Opettaja: “Se, joka vastaa esittämääni kysymykseen…”